Conpot
  • vei veibygging

55 milliarder til samferdsel

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner.

Blant annet vil regjeringen skyte inn 40 milliarder kroner i nytt kapitalinnskudd til det såkalte infrastrukturfondet. Det skal blant annet finansiere veier og jernbaner.

Fondet blir med dette på til sammen 70 milliarder kroner. Regjeringen har tidligere lovet å øke fondet til 100 milliarder kroner.

– Regjeringen er dermed langt foran skjema for å øke fondet til 100 milliarder over fire år, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Særlig fylkesveiene får et løft gjennom både økte bevilgninger og mulighet til å ta opp større lån fordi staten forplikter seg til å betale rentene.

Rammen for rentekompensasjonsordningen økes til 3 milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen satse på rassikring og tunnelsikkerhet.

Bevilgningene til veisektoren øker med 12,4 prosent. (©NTB)

Les hva Ketil Solvik-Olsen sier om å ruste opp samferdsels-Norge i forbindelse med nasjonalt statsbudsjett her

Les hva veidirektør Terje Moe Gustavsen sier om rekordstor aktivitet i veisektoren her

Stikkord: