Conpot

Telefonen skaper farlige situasjoner

Den siste tiden har fokuset på tasting i bil på nytt kommet opp i media. I den anledning fant Conpot frem en gammel nyhetssak fra 2011, som forstatt virker relevant.

Bruken av handsfree har tatt seg opp for alvor de siste årene. Fokuset har vært godt, og de fleste førere av person- og lastebiler har begynt å se med seriøsitet på et problem som tar tusenvis av liv på verdenbasis. Da det ble kjent at bruk av telefon tilsvarer 0,8 i promille skjønte mange nettopp hva dette handler om: menneskeliv.

Et faktum som dog har glippet for mange er at bruk av mobiltelefon med handsfree, også tilsvarer en nesten like høy promille. Så lenge blikket må flakke ned mot telefonen er fører forstyrret. Løsningen er i følge lovgivningen fastmonterte mobilholdere i førerhuset.

I paragraf 1 av «Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn» i norsk lovverk, står det følgende:

– Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen. Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

Minsker mulighetene for å skade andre

Dette betyr altså at man bare ved å holde telefonen i hånda kan få bot. Siden lovgivningen ikke begrenser avstraffelse til kun telefonsamtaler, hjelper det altså svært lite med handsfree. Husk derimot: Ved å bruke handsfree minsker man sjansene for å skade andre rundt seg. Konklusjonen må være at handsfree (gjerne mikrofon og høyttaler montert i selve førerhuset) i kombinasjon med fastmontert holder er den beste løsningen.

Ingen unntak

Det skal også bemerkes at det ikke er gjort rom for noen unntak i regelen. Det betyr at alle førere av motoriserte kjøretøyer er underlagt denne regelen, å være inne på et anleggsområde er ingen unnskyldning. Flere av de største entreprenørene i Norge har nå begynt å sette krav.

Stikkord: