Conpot
  • Non-Hit Car and Truck

Ny unik teknikk skal gi sjåførene bedre sikt

Volvo Trucks har utviklet en ny teknikk som effektivt kan redusere risikoen for trafikkuhell grunnet dårlig sikt. Med den nye teknikken kan et kjøretøy gjøre en 360 graders skanning av omgivelsene.

På en måte som nærmest minner om en menneskelig hjerne, kan kjøretøyet tolke hele situasjonen for så å foreslå tiltak som skal unngå uhell. Denne teknikken er fortsatt på prøvestadiet, men kan bli virkelighet innen fem til ti år.

Volvo Trucks egen forskning viser at begrenset sikt er en av de fremste årsakene til ulykker mellom tunge kjøretøy og ubeskyttede trafikanter i Europa. Denne typen ulykker kan begrenses drastisk med Volvo Trucks’ nye teknikk. Denne teknikken er et resultat av det unike forskningsprosjektet Non-Hit Car and Truck – et samarbeidsprosjekt med Volvo Personbiler.

Spesielt sårbare trafikanter

Ubeskyttede trafikanter, som fotgjengere og syklister er spesielt sårbare i bytrafikk der det forkommer mange større kjøretøyer. For første gang kan et kjøretøy skanne hele området rundt bilen og dermed hjelpe sjåføren med å unngå ulykker. Informasjonen mottas via sensorer, radarenheter og kameraer som er montert flere steder på kjøretøyet. Om sjåføren ikke reagerer på de foreslåtte tiltakene, vil styre- og bremsesystemet aktiveres automatisk.

Non-Hit Car and Truck

Volvo Trucks egen forskning viser at begrenset sikt er en av de fremste årsakene til ulykker mellom tunge kjøretøy og ubeskyttede trafikanter i Europa.

Alle blindsoner skal elimineres

– Dagens Volvo-lastebiler er konstruert for å eliminere alle blindsoner. Men i situasjoner med mye trafikk er det lett for sjåføren å overse noe viktig, som for eksempel en syklist på kjøretøyets passasjerside. Nå kan vi løse dette problemet og dermed hjelpe sjåføren til å oppdage og forstå alt som skjer rundt bilen, sier Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks.

I følge Almqvist kan systemet komme til å bli lansert om fra fem til ti år.

– Vi har hovedkomponentene på plass, men det kreves mye mer testing for å forsikre oss om at systemet ikke inneholder feil. Om vi lykkes med å klare disse utfordringene, er en fremtid uten lastebilulykker innen rekkevidde, avslutter Carl Johan Almqvist.

Non-Hit Car and Truck

Om sjåføren ikke reagerer på de foreslåtte tiltakene, vil styre- og bremsesystemet aktiveres automatisk.

Nåværende system for aktiv sikkerhet

Kollisjonsvarsling med nødbrems – et avansert nødbremsesystem med tidlig kollisjonsvarsling, for å hjelpe til med å forhindre alvorlige ulykker med bakgrunn imanglende oppmerksomhet.

Filskifteassistent – oppdager kjøretøyer som befinner seg i bilens blindsone på passasjersiden

Kjørefeltassistent – overvåker lastebilens posisjon på veien. Når systemet oppdager at bilen kommer utenfor sitt kjørefelt, gjør systemet sjåføren oppmerksom på dette, slik at han eller hun kan ta tilbake kontrollen innen en alvorlig ulykke inntreffer.

Oppmerksomhetsassistenten – advarer trette sjåfører og anbefaler en pause.

T2012_1253

– Vår visjon for trafikksikkerhet er en fremtid uten lastebilulykker, sier Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks. – Denne unike teknologien har tatt et nytt steg mot vår visjon og vil forhåpentligvis kunne spare mange liv i fremtiden.

Stikkord: