Conpot

Nye krav om vinterdekk på alle hjul

Fra nyttår vil tunge kjøretøy få påbud om vinterdekk på alle hjul.

Forrige høst ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av løfteaksler. Av trafikksikkerhetshensyn er det nødvendig å utvide dette påbudet.

Utvidelsen innebærer at biler og tilhengere til biler som hver har tillatt totalvekt over 3500 kg vil få påbud om vinterdekk på alle aksler fra 1. januar 2015.

Vinterdekkpåbudet vil gjelde i perioden fra 15. november til 31. mars.

Tryggere vinterveier

-Et påbud om vinterdekk på store biler og tilhengere vil gjøre det tryggere å ferdes på norske vinterveier. Både for sjåførene av disse bilene, men også for alle oss andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Da vinterdekk for enkelte dekkdimensjoner på tunge kjøretøy kan være vanskelig tilgjengelig, vil det bli etablert overgangsordninger.

Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport, kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og til og fra slike anlegg, mobilkraner, og kjøretøy i forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terreng, er unntatt fra kravet.

Stikkord: