Conpot
  • Bildearkiv Anlegg tomt bygg gravemaskin kran betong

Regjeringen vil bygge høyere og tettere i byene

Fredag kommer regjeringen med nye regningslinjer for byutvikling i Norge. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det må bygges høyere og tettere.

jan tore sanner - sidebilde

Sanner peker på at arealplanlegging, boligbygging og infrastruktur må ses i sammenheng.

– Vi skal skape mer kompakte byer, sørge for å bygge rundt knutepunktene på infrastruktur og det må bygges høyere, sier Sanner til Aftenposten.

Det nye dokumentet skal legge premissene for byutvikling i de neste 20 årene.

Sanner peker på at arealplanlegging, boligbygging og infrastruktur må ses i sammenheng.

– Vi har dessverre noen eksempler på at noen har planlagt boliger, mens andre har planlagt infrastruktur. Så henger ikke dette alltid sammen, sier Sanner.

I de nye retningslinjene foreslås det blant annet å vektlegge høy arealutnyttelse og fortetting rundt kollektivknutepunkt. Det foreslås videre å satse på sentrumsnære utbyggingsområder, å legge til rette for innfartsparkering og styrke mulighetene for at folk kan gå og sykle.

De statlige retningslinjene er et overordnet verktøy for kommunene. Sist de ble revidert var i 1993. (©NTB)

Stikkord: