Conpot

Endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til trafikkfare

Økt arbeidsmengde og dårligere arbeidsvilkår kan føre til slitne sjåfører og trafikkfarlige situasjoner

db938076-3535-484b-b7cf-123e6bc28b0b-main_image

– Endringene som er foreslått i arbeidsmiljøloven kan true trafikksikkerheten, sier advokatfullmektig Josefine Wærstad

Endringene som er foreslått i arbeidsmiljøloven kan true trafikksikkerheten, sier advokatfullmektigene Josefine Wærstad og Martin Helle Opedal som har gjennomgått endringene på vegne av YTF og sendt høringssvaret til YS. Økt arbeidsmengde og dårligere arbeidsvilkår kan føre til slitne sjåfører og trafikkfarlige situasjoner, sier de. TØI har tidligere vist til at arbeidsrelaterte helseplager som stress kan føre til økt sannsynlighet for trafikkulykker.

Endringene som er foreslått vil gå fra 15 til 20 timer med tillatt overtid i uken når man har avtale med de tillitsvalgte. – Sjåfører som er underlagt kjøre- og hviletid kan allerede jobbe opp til 400 timer overtid i året. Normalen for andre yrkesgrupper er rundt 200, sier Josefine Wærstad. Hun mener dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner når sjåfører som allerede har en jobb med høyt tidspress og arbeidsmengde må jobbe enda mer.

– Vi er ikke komfortable med at sjåfører som skal utsette seg selv eller andre for fare fordi arbeidsgiver får rett til å pålegge de mer overtid, sier Wærstad. Hun frykter at om arbeidsgiver får mulighet til å utnytte sjåførene ytterligere, vil de gjøre nettopp det.

Mer midlertidighet

Timessjåfører er en utfordring i transportbransjen. Disse har dårligere rettigheter enn fast ansatte, for eksempel manglende rettigheter til AFP. – Det er uheldig å endre på dagens hovedregel om at ansatte skal ha fast ansettelse. Endringene vil gi bedriftene større adgang til bruk av midlertidig ansatte, sier Martin Helle Opedal.

– Departementets begrunnelsen om økt fleksibilitet for bedriftene vil for arbeidstakerne føre til uforutsigbare arbeidsforhold, hvor de ansatte risikerer å bære konsekvensene av arbeidsgivers mangelfulle økonomiske planlegging, sier Opedal.

Han er bekymret for at et yrket som kan være relevant for mange blir uaktuelt. – Ingen ønsker et uforutsigbart arbeid, og endringene vil gjøre slike ting som kjøp av hus svært vanskelig. Et tilleggsaspekt er at det vil gjøre det lettere å leie inn bemanning som benytter seg av minstelønn, sier Opedal. Dette vil kunne presse lønnsnivået i bransjen til et minimum.

Stikkord: