Conpot

Statsbyggs nyeste og største

Høgskolen i Bergen er Statsbyggs siste ferdigstilte prosjekt og er med sine 51.000 kvadratmeter også det største av alle i Statsbyggs eiendomsportefølje.

Høgskolen ligger på en tidligere NSB-tomt på Kronstad, 3,4 km sør for Bergen sentrum. Med denne utbyggingen har høgskolen endelig nå fått samlokalisert sine tre avdelinger: ingeniørfag, lærerutdanning og sosial- og helsefag. Verneverdige vognhaller er integrert i det nye bygget. Høgskolen har plass til 4 400 samtidig tilstedeværende studenter og 500 ansatte.

Mandag 22. september overleverte Statsbygg bygget til meget fornøyde brukere og oppdragsgiver. Flagget var heist til topps, og skolen var pyntet til fest. Med spesialkomponert fanfare overleverte Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen nøkkelen til statsråd Monica Mæland som igjen stilte lokalene til disposisjon for Høgskolen ved Ole-Gunnar Søgnen.

Høgskolen i Bergen ferdigstilles i rett tid og godt innenfor kostnadsrammen. Prislappen er på totalt 2,1 milliarder. Statsbygg har vært byggherre, mens HLM Arkitektur og Plan AS og Cubo Arkitekter har tegnet bygget.

Bygningen er meget stor – 51.000 kvadratmeter. Det gjør den til Statsbyggs største per nå. Men topplassen vil etter hvert bli utfordret av blant annet Nasjonalmuseet, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

width_1007.height_500.mode_crop.Anchor_middlecenter (1)2

Stikkord: