Conpot

Prefabrikering før Svalbard

Betongarbeider vinterstid kan være krevende nok selv om man får betongen levert varm og god rett fra blandeverk. I Ny-Ålesund er det vinterlig, og i tillegg er det ikke noe blandeverk som kan spy ut betong i store mengder.

Det første Veidekke tenkte da de så tegningene og funksjonsbeskrivelsen til prosjektet var at her må det prefabrikkeres. Hvis de fikk til en prefabløsning kunne de rigge seg til sentralt i nærheten av blandeverk og kai. God tilgang på stabil fersk betong, færre timeverk under kummerlige arbeidsforhold i Ny-Ålesund, og forskalingssnekkerne kunne reise hjem til mor i helgene.

Vinn-vinn-vinn.

Allerede før Veidekke leverte inn tilbud fikk de overtalt RIBen hos Multiconsult til at fundamenteringen skulle gjøres av prefabrikkerte elementer. De fikk med seg noen senior forskalingssnekkere som hadde bygget flyplasstårn på Andøya av prefabrikert betong, og etter hvert kokte de sammen et godt konsept.

Veidekke valgte å støpe i Harstad. Der har de et lite kontor, det er kort vei hjem for forskalingssnekkerne, og det er god kai slik at betongelementene kan lastes på båt og skipes direkte til Ny-Ålesund. Tidlig i august startet de arbeidet, bygget forskalingslemmer og klargjorde for serieproduksjon, konstruerte løfteåk for å håndtere de ferske betongelementene, og etter hvert gikk produksjonen på skinner. Nå jobber de som noen tullinger, slik at de rekker båten med alle betongelementene som er planlagt å seile inn i polarnatten i slutten av oktober.

 

 

Stikkord: