Conpot

Ny teknisk sjef for Optimera Byggsystemer

Christoffer Aas Clementz (41) vil ha det overordnede faglige ansvaret for tekniske tjenester, prosjektering og produksjon i divisjonen.

Clementz tiltrer 1. oktober 2014 stillingen som teknisk sjef for Optimera Byggsystemer.Samtidig skal han være en sterk kommersiell bidragsyter overfor kunder og leverandører.

Han kommer fra stillingen som teknisk sjef hos IEC-HUS. Han har tidligere vært teknisk sjef hos Mesterhus og har bak seg seks år som forsker ved Norsk treteknisk institutt. Hos sistnevnte var energieffektive trekonstruksjoner blant fokusområdene.

Som avdelingsleder og medlem av ledergrupper har han lang erfaring både fra ledelse av medarbeidere og større prosjekter. I tillegg til utdannelse fra høgskole og universitet, kjenner han godt til kundenes behov fra praktisk jobberfaring som tømrer.

Clementz vil inngå i ledergruppen i Optimera Byggsystemer.

Stikkord: