Conpot

Nå med nødbrems som standard

Volvo Trucks innfører nå sitt nødbremsesystem som standard i Volvo FH-serien i Norge.

Påkjøringer bakfra utgjør en betydelig del av trafikkulykkene på våre veier. Volvo Trucks tar nå tak i dette problemet ved å innføre det avanserte og egenutviklede nødbremsesystemet, som også inneholder et kollisjonsvarslersystem. Det vil i Europa bli et lovkrav om et slikt nødbremsesystem i nye lastebiler fra og med november 2015. Volvo Trucks’ eget system, som har et høyere prestasjonsnivå enn det loven vil kreve, blir nå standard på to- og tre-akslede Volvo FH fra uke 37 på blant annet det norske og svenske markedet. Dette er mer enn ett år tidligere enn lovkravet.

Prøver å være i forkant

– Vi har valgt å gå lenger enn hva lovkravet forlanger. Det viktigste er at føreren i god tid får et forvarsel, slik at denne kan forhindre en ulykke. Dette gjør vi gjennom å tiltrekke førerens oppmerksomhet i flere steg, som et rødt lys som prosjekteres i frontruten og et høyt varselsignal før selve nødbremsen slår inn, forteller Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks.

Nødbrems

Volvo lanserer nå nødbrems som standard på de fleste FH-modellene, over ett år før lovkravet trer i kraft i EU. Systemet sørger for å varsle sjåføren dersom lastebilen er i ferd med å innhente saktegående trafikk eller at trafikken har stoppet helt opp, og sjåføren er uoppmerksom. Dersom sjåføren ikke reagerer aktiveres bremsesystemet og sørger for full oppbremsing.

Minske risikoen for personskader er det viktigste

Nødbrems, som nå blir standard på de fleste modellene i den nye FH-serien, er utviklet for å være til hjelp for føreren av lastebilen, slik at den i god tid skal klare å unngå en ulykke, eller i verste fall mildne konsekvensene for påkjøringer bakfra. Det handler både om å minimere risikoen for personskader, og å holde lastebilen rullende på veien i stedet for å stå på verksted.

– Det å minske risikoen for personskader har alltid høyeste prioritet, men i takt med en stadig mer presset hverdag for transportfirmaene, er det avgjørende for deres lønnsomhet at bilene ruller nærmest uavbrutt. Systemer som kan hjelpe føreren og på flere måter minimere risikoen for å unngå ulykker, blir mer og mer viktig for bilprodusentene, sier Carl Johan Almqvist.

Hvordan virker det nødbrems

Volvo Trucks’ nye system er basert på en radar/kamerakombinasjon, som overvåker kjøretøyer som ligger foran på veien. Dette systemet er Volvo Trucks alene om i bilindustrien. Kort og enkelt fortalt om systemet, er at man ser bedre med to øyne enn med ett øye. Systemet er utviklet for å kunne registrere både stillestående kjøretøyer og kjøretøyer i bevegelse og kan forhindre en kollisjon med et kjøretøy i bevegelse ved hastigheter opp mot 70 km/t. Når systemet oppdager et kjøretøy som lastebilen kan komme til å kollidere med, tennes et rødt lys som kommer opp i frontruten, slik at sjåføren igjen retter sin oppmerksomhet direkte mot veien foran.

– Vi vil ikke ta over manøvreringen fra sjåførene, for det er jo de som best kan bedømme situasjonen og foreta en eventuell unnamanøver, sier Carl Johan Almqvist.

Men, om lastebilen ikke registrerer noen reaksjon fra sjåføren, for eksempel rattutslag eller bremsing, begynner varsellampen å blinke og et varselsignal høres tydelig. Om lastebilen fortsatt ikke registrerer noen aktivitet fra føreren, begynner den selv å bremse forsiktig ned. Om dette heller ikke fører til en reaksjon, trår nødbrems inn for å få lastebilen til å stoppe helt.

– I de fleste tilfeller vil sjåførene reagere på de første varslene som kommer, men om sjåføren ikke reagerer, er det fortsatt tid nok til at nødbremsesystemet kan aktiveres og dermed forhindre eller mildne eventuelle ulykker, avslutter Carl Johan Almqvist.

Illustrasjon_kollisjonsvarsling_nødbrems_NO

Stikkord: