Hensikten med prosjektet er å demonstrere dagens energieffektive teknologi for nybygg og rehabilitering. Forskningssenteret ZEB hos Sintef og arkitektfirmaet Snøhetta har vært vesentlige bidragsytere til prosjektet.

– I plusshuset viser vi løsninger som kan redusere Norges miljøfotavtrykk. Som markedsledere er det naturlig at vi tar en ledende posisjon også innenfor dette området, sier adm. dir. Asbjørn Vennebo i Optimera.

Kompteansebygging

– På Ringdalskogen skal vi demonstrere og lære opp hele Norges byggebransje i å levere energieffektive løsninger. Vi skal dessuten vise at energieffektivitet ikke nødvendigvis medfører triste bygninger med frimerkestore vinduer, sier Vennebo.

Samarbeidspartner adm. dir. Roger Lunde i Brødrene Dahl legger til:

– Kompetansebygging for ansatte og kunder er en viktig del av satsingen vi nå gjør sammen med Optimera. Vi tilrettelegger for at ansatte, rørleggere, entreprenører, boligprodusenter, byggmestre og andre håndverkerbedrifter kan levere løsningene over hele landet. Dette er ny og innovativ teknologi. Vi senker terskelen ved å demonstrere og gi opplæring i teknologien og gode løsninger.

– På Ringdalskogen skal vi demonstrere og lære opp hele Norges byggebransje i å levere energieffektive løsninger, sier Vennebo. Foto: multikomfort.no

Optimera og Brødrene Dahl er eid av Saint-Gobain. Konsernsjef Kåre Malo i Saint-Gobain Nordic står for åpningen. Det nye, høyteknologiske huset er designet av Snøhetta arkitekter. Snøhetta har formet et hjem for framtiden med utpreget bruk av naturmaterialer både inne og ute. ZEB (The Research Center on Zero Emission Buildings) har hatt en sentral rolle i å sette sammen miljøløsningene som er basert på komponenter og produkter som er tilgjengelig og «hyllevare» på markedet i dag.

Eksisterende bygningsmasse

I følge Enova står Norges 2,2 millioner husholdninger for et årlig energibruk på om lag 45 TWh (terrawattimer), tilsvarende nær 27 prosent av den totale energibruken. Beregnet energibruk i norske yrkesbygninger i 2010 var på 35,4 TWh – ca. 21 prosent av totalforbruket.

– Effektiviseringspotensialet er på mange terrawattimer. Men, det rekker ikke å bygge et og annet signalbygg. Potensialet må bli tatt ut ved rehabilitering av eksisterende bolig- og bygningsmasse og ved oppføring av nye boliger og næringsbygg, sier Vennebo.

Plusshus

Betegnelsen ”plusshus” henspeiler på at huset gir overskudd av elektrisitet og at CO2-regnskapet går i pluss. Plusshuset bidrar positiv til miljøet. Dette er mulig fordi det er benyttet materialer med lavest mulig eller ingen CO2 belastning og gjennom høyteknologiske løsninger som produserer energi utover behovet til daglig drift. Energien hentes fra sol, grunnvann og varmegjenvinning fra avløpsvann. Overskuddsenergien kan distribueres til strømnettet eller for eksempel lade elbilen eller varme svømmebassenget. Huset i Larvik er utstyrt med eget svømmebasseng i form av en resirkulert, 40 fots skipskontainer.

Hele taket er dekket med 147m2 solcellepaneler, som gjør huset til et plusshus. Foto: multikomfort.no

Multikomfort

Multikomfort er konseptnavnet Saint-Gobain, Brødrende Dahl og Optimera bruker på sin nye energisatsing. Kompetansesenteret på Ringdalskogen retter seg mot våre kunder og ansatte samt andre aktører i verdikjeden som eksempelvis arkitekter, utbyggere og RIB’er

– Med Multikomfort dekker vi miljø/energieffektivitet, design, inneklima, lys, lyd, vedlikeholdsvennlighet, trygge løsninger og lønnsomhet Multikomfort blir en integrert del av vårt kundetilbud sier Asbjørn Vennebo.

– Med Plusshuset tar vi ansvar for å vise veien til miljøvennlig bygging og rehabilitering med energiløsninger og byggeteknikk som er på markedet i dag, sier adm. dir Roger Lunde i Brødrene Dahl og adm. dir. Asbjørn Vennebo i Optimera.

Leave a comment