Conpot

Vedtar forelegg

Statens vegvesen vil vedta forelegget fra Statsadvokaten på fem millioner kroner etter stillaskollapsen på Leangen 8. mai 2013.

Forelegget fra Statsadvokaten er redusert fra sju millioner kroner til fem millioner, slik det også ble for totalentreprenør Reinertsen AS.

Som byggherre har Statens vegvesen et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Etterforskningen av ulykken har avdekket forhold som ikke var tilfredsstillende – og Statens vegvesen vedtar derfor forelegget.

Ulykken er den mest alvorlige man har hatt i Region midt i Statens vegvesen. To mennesker mistet livet.

Stikkord: