Conpot
  • bygg anlegg hjullaster tomt kran

Omsetningen øker i bygg- og anleggssektoren

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde i 2. termin 2014 en økning på 8,4 prosent fra tilsvarende periode året før og endte dermed på 59 milliarder kroner, i henhold til nye tall fra SSB.no.

Størst omsetning var det innenfor næringen oppføring av bygninger. Med en økning på 4,9 prosent sammenlignet med 2. termin 2013 opprettholder næringen veksten på samme nivå som i foregående termin. Omsetningen utgjorde 23,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 40,3 prosent av den totale omsetningen i bygg og anlegg.

Størst omsetning i Oslo

På landsbasis er det størst omsetning blant bedriftene i Oslo som omsatte for 10,5 milliarder kroner i 2. termin.

Dette tilsvarer en vekst på 8,2 prosent fra samme periode i 2013.

Størst vekst i Troms

Størst prosentvis endring hadde bedriftene i Troms der det var en økning på 20,6 prosent fra 2. termin 2013.

I absolutte tall innebærer dette en omsetning på snaut 1,5 milliarder kroner og en økning på 252 millioner kroner.

Nedgang i Telemark

Nedgangen for bedriftene i Telemark fortsetter fra 1. termin.

Telemarsbedriftene opplevde en nedgang på 1,7 prosent i forhold til 2. termin 2013.

Utviklingen gjennom de fire første månedene i 2014 har gitt en økning i bygg og anlegg på 7,2 prosent i forhold til samme periode i 2013.

Stikkord: