Conpot
  • sertifisert trelast optimera

Fokuserer på sertifisert trelast

Optimera går nå i bresjen for miljøsertifisering av trelast i byggebransjen. De kan levere alle bygningselementer og konstruksjonspakker med sertifisert trelast.

Nå har sertifiseringen nådd selskapets produksjon av bygningselmenter og konstruksjonspakker som er Optimeras navn på precut byggesett. Selskapet kan levere hele prosjekter som er garanterer produsert med sertifisert trelast.

Bærekraftig utvikling

Uetisk skogsdrift fører til avskoging, utrydding av tresorter og kan ha negative konsekvenser lokalbefolkning og dyreliv. Miljøsertifisering skal bidra til å sikre at trelasten er produsert på en bærekraftig måte. Dette er viktig i forhold til regnskog, men også for skogbruk og trelastproduksjon i vår del av verden.

Fra tidligere av er all trelast som kjøres ut fra Optimera til proffmarkedet fra logistikkanleggene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen sertifisert i henhold til standardene PEFC og FSC. Fra nå av kan Optimeras også levere bygningselementer og konstruksjonspakker (precut byggesett) sertifisert etter samme standarder.

BREEAM

– Én viktig driver for dette er BREEAM og oppmerksomheten rundt å bygge bærekraftig og miljøvennlig. Vi kan nå levere hele produksjoner som er garantert poenggivende i BREEAM-NOR, sier direktør Stene Bergsløkken i Optimera Byggsystemer.

Konstruksjonspakker, skreddersydde elementer og takstoler gir en enklere og mer lønnsom byggeprosess, kortere byggetid og bygningen kommer raskere under tak. I produksjonen til Optimera Byggsystemer inngår også fasadeelementer.

Optimera har tatt mål av seg til at all trelast og plateprodukter rettet mot proffkunder over hele landet skal være sertifisert. Like fullt kan ikke hyller og lastebiler fylles med miljøsertifisert trevirke over natten. Årsaken er at ikke alle land og distrikter har tatt betydningen av sertifisering inn over seg. Derfor er det utfordrende å skaffe nok sertifisert råstoff.

Stikkord: