Conpot

Oppgraderer Ruseløkkveien for Storebrand Eiendom

Skanska Norge har signert avtale med Storebrand Eiendom om rehabilitering av deler av Ruseløkkveien, bedre kjent som Vika Terrassen.

Det er satt høye miljøambisjoner for området som skal bli et innbydende og bilfritt byrom når det står ferdig i 2016.

Skanska har fått oppdraget med å oppgradere næringslokaler, selve gateløpet og nærliggende parkeringshus i Ruseløkkveien, mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate. Totalarealet er på 25.000 m2. Det er Storebrand Eiendom som eier majoriteten av bygningsmassen i området, og byggherren har BREEAM NOR-sertifiseringen Very Good som målsetning for næringsbyggene.

– Dette er et komplekst prosjekt der vi får brukt store deler av Skanskas samlede kompetanse; fra arbeider i grunnen, til energirehabilitering.  Vi har hatt en meget god dialog med byggherre Storebrand Eiendom, og ser frem til å få hjelpe dem å nå ambisjonen om BREEAM Very Good i den aldrende bygningsmassen, sier Odd Arve Fuglem, konserndirektør Bygg i Skanska.

Attraktivt, bilfritt byrom

Allerede i begynnelsen av august ble gaten stengt for biltrafikk med tanke på prosjektoppstart.

– Når vi åpner gaten igjen om to år, vil publikum få glede av et nytt og attraktivt byrom med unike handels- og servicekonsepter. Vika Terrassen skal være helt bilfri, men vi vil tilby gode, oppgraderte parkeringsmuligheter, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom.

Entreprisen har en verdi av ca. MNOK 320, og prosjektet vil stå ferdig sommeren 2016.

Stikkord: