Conpot

Fevang blir ass. byggherredirektør

Kristin Fevang blir assisterende byggherredirektør i Statsbygg. Stillingen er nyopprettet, og Fevang vil med et utvidet ansvarsområde styrke byggherreavdelingens arbeid overfor departementene og i budsjettarbeidet.

Fevang (50) vil dessuten fortsette som leder av seksjon for departementslokaler.

– Kristin Fevang har i ulike stillinger i Statsbygg tilegnet seg kompetanse som er viktig for Statsbygg og BAE-næringen. Hun har gjennom sin fartstid i Statsbygg fått verdifull innsikt i og kompetanse om departementene og dialogen med dem, samt budsjettprosessene i Statsbygg. Jeg er glad for at Fevang har sagt ja til å bidra til å utvikle avdelingen, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.

Kristin Fevang er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i Statsbygg siden 1990. Hun har hatt ulike stillinger i Statsbygg blant annet som prosjektleder og har siden 2006 vært avdelingsdirektør og seksjonsleder. Fra september 2013 til april 2014 fungerte Fevang som byggherredirektør.

Stikkord: