Conpot
  • Qmatec demodag

Fullt hus på demodagen

Qmatec inviterte borebransjen i Norge og Sverige til Vinje i Vest-Telemark for faglige innslag på dagen og sosialt samvær på kvelden. Både beslutningstakere og borere var velkomne.

I tillegg til demonstrasjoner og foredrag i regi av Qmatec, var til sammen 8 underleverandører fra Tyskland, Sverige og Norge representert med egen stand.

Stort faglig fokus

– Innslag av spesiell faglig interesse var korte foredrag om nye motortyper som tilfredsstiller skjerpede utslippskrav fra Deutz/Frydenbø, nye radioløsninger fra Hetronic og demonstrasjon av hydraulisk kronesliper fra CME, forteller Rune Grindholm, salgs og markedsansvarlig i Qmatec Drilling AS.

I tillegg var KCL, Gleich Fahrzeugbau, SG Finans, Bosch Rexroth og Perforator til stede.

Mange oppmøtte

Totalt sett var det rundt 100 personer som møtte opp for demonstrasjon og den faglige delen på dagen. Rundt 70 personer var til stede på middag og sosialt samvær om kvelden. Tilbakemeldinger fra gjestene tyder på en hyggelig dag i Vinje.

Qmatec demodag 2

Borebransjen møtte velvillig opp til Qmatecs demodag i Vinje

Qmatec demodag 3

Rundt 70 personer var til stede på middag og sosialt samvær om kvelden.

Stikkord: