Conpot
  • vei veibygging

Innskjerper opplæringskrav

Vegvesenet innskjerper reglene om opplæring for alle som arbeider på eller ved riks- og fylkesveg.

– Vi har intensivert kontrollvirksomheten, skriver Statens vegvesen i et brev til bransjeorganisasjoner som organiserer transportører og anleggsentreprenører.

Hever sikkerheten

– Det er en rekke eksempler på at transportsjåfører og folk i andre yrkesgrupper har vært sendt bort på grunn av manglende opplæring. Kravet om opplæring gjelder alle som utfører arbeid eller oppholder seg på slike arbeidsområder.

Ved å oppfylle Vegvesenets krav til opplæring hever vi sikkerheten for arbeidere og trafikanter i nærheten av vegarbeid. Samtidig sørger vi for effektiv og økonomisk drift på og ved vegen.

Betydelig risiko

Bakgrunnen er at store arbeids- og transportmaskiner representerer en vesentlig ulykkesrisiko. Se temaanalysen om trafikkulykker ved vegarbeid.

Vegvesenet stiller krav om at personell tar kurs fra godkjente kursholdere.

Kontroller virker

Arnt B. Johansen er kontrollør i Statens vegvesen og mener kontrollene har ringvirkninger. Når avvik blir påpekt, sørger ofte de store seriøse aktørene for at slike opplæringskrav innarbeides i hele virksomheten, der dette er aktuelt.

– Og vi følger alltid opp. Vi aksepterer ikke lukking av et avvik før det er nøye beskrevet hvordan retting er utført. Vi stiller krav til at det innføres betryggende rutiner, sier Johansen.

Stikkord: