Conpot
  • tt anlegg og skanka

Samarbeider om damanlegg for Agder Energi

Skanska skal i arbeidsfellesskap med TT Anlegg bygge to nye fyllingsdammer for Agder Energi.

Prosjektet befinner seg i Åseral kommune i Vest Agder og består av bygging av to nye fyllingsdammer; dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner kubikkmeter fylling.

Asfaltkjerne

Det spesielle med dette prosjektet er at dammene skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.

– Vi er svært glad for å få lov til å gjennomføre et av de største oppdragene innen dambygging i senere tid. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg. Dette er en stor lokal anleggsentreprenør som utfyller oss godt i forhold til kompetansen prosjektet krever. De har også en maskinpark som passer godt til dette prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Viktig utbygging

– Dette er et stort og viktig prosjekt for Agder Energi. Den totale investeringen vår er på ca 620 millioner kroner og vi er godt fornøyd med å ha signert kontrakt på anleggsentreprisen som utgjør en betydelig del av investeringen. Vi ser frem til et godt samarbeid med Skanska og TT Anlegg, uttaler Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50 arbeidsfellesskap. Byggestart er høsten 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt høsten 2018.

Stikkord: