Conpot

Gode marginer og salg

I andre kvartal 2014 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter (NGAAP) på 830,5 millioner kroner, opp fra 593,5 millioner kroner samme periode i fjor.

EBITDA-resultatet endte på 121 millioner kroner, mot 90,7 millioner kroner i andre kvartal 2013, tilsvarende en margin på henholdsvis 14,6 og 15,3 prosent.

baardschumann_062

– Alt ligger til rette for at vi når våre mål for 2014, sier administrerende direktør Baard Schumann.

– Vi leverer gode marginer på prosjekter under bygging, og har truffet svært godt med prosjektene våre både når det gjelder beliggenhet, pris og boligtype. Nyboligsalget tok seg betraktelig opp i andre kvartal og ved utgangen av kvartalet lå vi foran salgsbudsjettet. Alt ligger til rette for at vi når våre mål for 2014, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 197 boliger (284) i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 418 boliger (1 131) under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 5,2 milliarder kroner (4,2). Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 17 ferdigstilte boliger (23) som ikke var solgt.

Ved utgangen av andre kvartal var 76 prosent (83) av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover. IFRS-resultatet for andre kvartal 2014 var godt som følge av et høyt antall overleveringer i perioden.

Inntektene for overleverte boliger i henhold til IFRS-rapporteringen endte på 809,5 millioner kroner (620,9), og EBITDA-resultatet på 100,2 millioner kroner (94,3), tilsvarende en margin på 12,4 prosent (15,2).

Andre kvartal 2014:

  • Oppsving i salget grunnet bedret marked
  • Fremdeles høy byggeaktivitet og stabilt antall igangsettelser
  • 255 boliger solgt, 197 boliger igangsatt og 236 boliger overlevert
  • Driftsinntekter (NGAAP) på NOK 830,5 millioner, EBITDA-resultat på NOK 121 millioner (14,6 prosent.)

Stikkord: