Conpot

Skikkelig møkkajobb for en flott bygning

Domus Bibliotheca hadde store setningsskader, men nå har Statsbygg refundamentert den flotte bygningen på Universitetsplassen i Oslo.

Her kan du se filmen om hvordan arbeidet har pågått, et arbeid som Statsbyggs prosjektleder Jørgen Waack Viken kaller en skikkelig drittjobb.

Deler av fasaden på Domus Bibliotheca hadde nærmest spjæret på grunn av setningsskader, noen så store som 20 centimeter. Det var et stort behov for å få bygget stabilt, og det var derfor nødvendig å refundamentere hele bygget.

– Domus Biblioteca var fundamentert på naturstein som lå på treflåter i grunnvannet, bortsett fra et av hjørnene som var bygget på grunnfjell. Ettersom grunnvannet trolig har sunket noe, har det medført at deler av bygget har sunket mens andre deler har stått støtt på grunnfjellet, sier prosjektleder Jørgen Waack Viken i Statsbygg.

– Vi har refundamentert bygget ved hjelp av stålkjernepæler som er boret ned til fjell. Dette er et omfattende arbeid. Mye jord og leire skulle bort – og det har vært en skikkelig drittjobb, sier Viken.

Domus Bibliotheca er ikke rettet opp, men er gjort stabilt slik det står og er dermed sikret mot ytterligere setningsskader.

I filmen møter du blant annet Statsbyggs prosjektledere Lars Prestegård og Jørgen Waack Viken, kulturminnerådgiver Jens Treider og prosjekteringsleder Per Walstad i Hjelnes Consult.

De fem universitetsbygningene på Karl Johans gate er Domus Bibliotheca, Domus Media (m/ Universitetsaulaen), Domus Academica, Professorboligen og Gymnastikkbygningen.

Stikkord: