Conpot

Bygger 128 leiligheter

Veidekke Bygg Syd har fått i oppdrag av HSB Sundsfastigheter å bygge konseptet HSB Sportsbyen med 128 leiligheter i bydelen Hyllie i Malmø. Oppdraget er en totalentreprise verdt 145 millioner svenske kroner ekskl. mva

Hyllie er i ferd med å bli en ny bydel syd i Malmø, og den blir viktig for den videre utviklingen av Øresundsregionen. Dette er nå Malmøs største utbyggingsområde, og her skal det bygges om lag 7 000 nye boliger og like mange arbeidsplasser de neste årene.

Veidekke skal oppføre 128 leiligheter med fleksibel planløsning, to felleslokaler og et underjordisk garasjeanlegg. Byggearbeidene starter opp i disse dager med ferdigstillelse i april 2016.

Stikkord: