Conpot
 • kran anlegg

En samlet byggebransje går nå til kamp mot mafiatilstander

Et sentralt register som avslører om bedriften og hver enkelt ansatt har papirene i orden, er ett av flere forslag fra en samlet bygg- og anleggsbransje.

Opplysninger om alt fra innbetalt skatt til den enkelte ansattes faglige kvalifikasjoner skal kunne søkes opp i sanntid av kontrollørene på anleggsplassen, dersom forslagene fra ekspertgruppen blir noe av.

jan tore sanner - sidebilde

Forbrukere må si nei til svart arbeid, be om kvittering og sjekke at det betales moms. Kjøper man tjenester på svart arbeid, ja så bidrar man jo til å legitimere kriminalitet, sier Sanner.

– Målet er å fjerne mafiavirksomheten ved systemer som ikke gir useriøse aktører tilgang til markedet. Det skal være stor risiko for å bli tatt, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til NTB.

Samle opplysninger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner (H) får fredag rapporten «Enkelt å være seriøs», som Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet på oppdrag fra departementet.

Jæger har ledet den bredt sammensatte ekspertgruppen som har jobbet fram de omfattende tiltakene som en samlet bransje står bak.

Utvalget foreslår at det innføres en sentral godkjenningsordning med krav til seriøsitet. HMS-krav, opplysninger om registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, opplysninger om betaling av skatt for foretaket, skatt for arbeidstaker, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, krav til lønns- og arbeidsvilkår, opplysninger fra Brønnøysund-registrene – inkludert eventuelle opplysninger om konkurs og konkurskarantene må oppfylles og skal enkelt skal kunne søkes opp.

Søkbart ID-kort

Ute på anleggene skal arbeiderne være utstyrt med et ID-kort der en QR-kode vil gjøre det mulig å lese av opplysninger om formelle kvalifikasjoner som fagbrev, mesterbrev, fagskole-, bachelor- og masterutdanning i tillegg til påkrevde kurs.

Per Jæger - sidebilde

– Målet er å fjerne mafiavirksomheten ved systemer som ikke gir useriøse aktører tilgang til markedet, sier Per Jæger

– Det jukses med dagens ID-kort, blant annet ved at enkelte arbeidstakere opererer med flere kort med forskjellige identiteter. Vi vil innføre ett kort, der hovedarbeidsgiver fremgår – og hvor eventuelle bi- eller underarbeidsgivere er blant opplysningene som ligger søkbart, sier Jæger.

– Krev kvittering

Kommunal- og moderniseringsministeren er fornøyd med at bransjen nå kommer med konkrete forslag.

– Samtidig må vi bekjempe mafiavirksomhet og de organiserte kriminelle, men det er en oppgave for politiet, Økokrim og Arbeidstilsynet. De må vi styrke for å bekjempe mafiavirksomhet i næringen, samtidig som vi nå får en ordning som gjør det lettere for de seriøse aktørene. Det får vi nå på plass, sier Sanner til NRK.

Han oppfordrer folk flest til å være på vakt når de skal velge leverandører.

– Det viktigste vi kan gjøre som forbrukere er å si nei til svart arbeid, be om kvittering og sjekke at det betales moms. Kjøper man tjenester på svart arbeid, ja så bidrar man jo til å legitimere kriminalitet, sier Sanner.

Kompetanse

Forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet sier det er oppsiktsvekkende at bransjen står samlet bak forslagene.

– Vi er svært fornøyd med at man har klart å samle bransjen så bredt om tiltak for å bedre kompetanse og seriøsitet. Det er oppsiktsvekkende, i en bransje der de fleste ellers er enten kunder eller konkurrenter, sier Langseth til NTB.

Fellesforbundet mener at tiltakene ikke bare vil komme bransjen, men hele samfunnet, til gode.

– Fra vår side er det gledelig at det er enighet om å legge vekt på hvor viktig det er med fagarbeidere med kompetanse. Det å satse på såkalt billig arbeidskraft ved innleie har skapt problemer knyttet til kvalitet, produktivitet og seriøsitet, og det er det nå bred enighet om at dette må vi gjøre noe med, sier Langseth. (©NTB)

Ekspertgruppe

Følgende instanser har vært med i ekspertgruppen som står bak rapporten «Enkelt å være seriøs»:

 • Arkitektbedriftene
 • Boligprodusentenes Forening
 • Byggenæringens Landsforening
 • Byggmesterforbundet
 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Fellesforbundet
 • Holte AS
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA
 • Norske arkitekters landsforbund
 • Norsk Teknologi
 • Rådgivende Ingeniørers Forening

(©NTB)

Stikkord: