Conpot
  • Peab

Positivt første halvår for Peab

Handlingsprogrammet, som ble gjennomført i 2013, har gitt ønsket effekt. Noe som igjen bidrar til et positivt halvår for Peab

Virksomheten utvikles i henhold til planen. Et sterkt svensk boligmarked gir gunstige markedsforhold.

  • Operativ nettoomsetning: 20 885 MSEK (19 537)
  • Operativt driftsresultat: 657 MSEK (-478). Fjorårets driftsresultat ble belastet med engangskostnader på 920 MSEK.
  • Resultat per aksje: 1,32 kr (-1,39)
  • Ordreinngang første halvår: 16 668 MSEK (18 789)
  • Ordrereserve: 27 499 MSEK (30 591)
  • Positiv kontantstrøm før finansiering: 802 MSEK (-199)
  • Effekter av handlingsprogrammet, som ble gjennomført i 2013, realiseres i henhold til plan

– Tiltakene vi har gjennomført for å øke konsernets lønnsomhet gir resultater. Måten vi arbeider på og vår nye organisasjon underbygger lønnsomhetsmålene våre. Med utgangspunkt i stabile markedsforutsetninger fortsetter vi å jobbe med økt kundefokus på det lokalt markedet, sier Jesper Göransson, VD og konsernsjef i Peab.

Stikkord: