Conpot

42 prosent krysset grensen på norske lastebiler

I 2. kvartal ble det transportert 1,2 prosent mindre gods over grensen enn i samme kvartal 2013. Norskregistrerte lastebiler sto for om lag 42 prosent av grensetransporten, samme andel som ett år før, i følge tall fra SSB.no.

Samlet ble det importert 2,1 millioner tonn på lastebil, mens 1,6 millioner tonn ble eksportert.

Totalt ble det transportert nesten 3,7 millioner tonn gods med lastebil som passerte grensen på vei i 2. kvartal 2014.

Mens de norskregistrerte lastebilenes andel av grensetransporten var tilnærmet uendret sammenliknet med 2. kvartal 2013, fortsetter polske og baltiske lastebiler å kapre markedsandeler. I 2. kvartal stod de for 12,9 prosent av transportert mengde inn og ut av landet, 1,2 prosentpoeng mer enn i 2. kvartal 2013.

 

Stikkord: