Conpot

Økt nøyaktighet med brukervennlig instrumentering

Sandvik Construction Tunneling lanserer det nye tilleggsinstrumentet TCAD+ til sine underjordsrigger i DT- og DD-serien til bruk ved tunnel og gruvearbeid.

Instrumentet TCAD+ er en etterfølger av Sandvik TCAD (Tunneling Computer-Aided Drilling), som gjør boringen langt mer nøyaktig og dermed reduserer mengden av over- og undermasse.

Sandvik TCAD+ display_Photo B_bolting view

TCAD+ har et moderne og enkelt brukergrensesnitt som består av en oversiktlig, moderne 12 tommers full fargeskjerm med berøringsfunksjoner, brukervennlige menyer og et grafisk brukergrensesnitt med nyeste design.

Dette er et sikteverktøy utviklet for nøyaktig gjennomføring av forhåndsutviklede borplaner. Det viser planer for salveboring, langhullsboring og boring av boltehull på skjermen. Dessuten gir innebygd datainnsamling informasjon om hullposisjon og logging av vinkler og om boreprosessen, og gjør det mulig å analysere dataene med Sandvik iSURE-programvare for tunnelplanlegging.

Lover brukervennlighet

TCAD+ støtter også ulike navigeringsmetoder. I tillegg til tradisjonell laser- og borekronenavigering, innføres totalstasjonsnavigering, noe som øker nøyaktigheten. Brukergrensesnittet for navigeringen er enkelt å bruke, med opprettelse og redigering av laserne på skjermen. Nøyaktigheten er videre forbedret med en avansert bomkompensasjonsmodell, noe som er kjent fra den intelligente DTi-serien.

TCAD+ har et moderne og enkelt brukergrensesnitt som består av en oversiktlig, moderne 12 tommers full fargeskjerm med berøringsfunksjoner, brukervennlige menyer og et grafisk brukergrensesnitt med nyeste design. Systemet omfatter innebygde visninger av feildiagnoser, med godt forklarte varsler, samt feil- og servicelogger.

Bedre kontroll på spregningen

Instrumentet gjør boringen atskillig mer nøyaktig. Det betyr at det kreves mindre boring, og som følge av det blir også energiforbruket lavere. Den nøyaktige boringen gir bedre kontroll over sprengingen, noe som i sin tur øker den generelle sikkerheten ved tunnelprosjektet. Nøyaktighet betyr også betydelige innsparinger i form av både tid og kostnader for prosjektet.

TCAD+ leveres med Sandvik iSURE-programvare for tunnelplanlegging. Dette gjør det mulig å utvikle kurve- og borplaner. Planene overføres til riggen ved hjelp av USB-minnebrikke.

TCAD+ i korte trekk:

Bruksområde Salveboring, boring av boltehull, langhullsboring
Automatisk syklus Automatisk styring av hullengde i henhold til boreplanen
Brukergrensesnitt 12-tommers full fargeskjerm med høy kontrast og berøringsfunksjoner
Innebygd diagnostikk Advarsler, feil- og servicelogg
Parameterhåndtering Sikkerhetskopiering og gjenoppretting via USB
Kalibrering Sandviks kalibrering. Avansert bomkompensasjon.
Navigeringsmetoder Navigering med totalstasjon, navigering med tunnellaser, borkronenavigering, kurveberegning, gjenoppretting av tidligere navigering
Utvikling av kurve- og boreplaner Sandvik iSURE (Windows-kompatibel)

 

Stikkord: