Conpot
  • BNS Container conpot

BNS Container fusjonerer med Seafront Containerpartner

BNS Container AS fusjonerer med Seafront Containerpartner AS i Kristiansand. Fusjonen vil styrke selskapet i flere segmenter, herunder offshore og modulbygg.

Styret i BNS Container AS besluttet 8. august å fusjonere selskapet med Seafront Containerpartner AS i Kristiansand. Dets hovedvirksomhet er salg og utleie av containere til blant annet offshorevirksomhet.

Mål om å bli ledende

Adm.Dir Haakon A. Thorsen

Tiden er nå inne for å utvide oss geografisk, forteller administrerende direktør Haakon A. Thorsen

Vi har lenge hatt som mål å bli en ledende nordisk containeraktør. Nå var tiden inne for å utvide geografisk, forteller administrerende direktør Haakon A. Thorsen. Etter fusjonen vil BNS Container AS ha hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad og Gøteborg.

I tillegg har selskapet et moderne verksted og depot i Enebakk, samt containerdepoter i Kristiansand, Stavanger, Brevik og Karmøy. Containerbransjen er i en konsolideringsfase og flere aktører vil bli større.

Foruten bedre tilgjengelighet, vil vi med vår samlede kompetanse og tyngde kunne møte markedets krav til kapasitet, fleksibilitet og innovasjon på en enda bedre måte, sier Thorsen.

Samme profil

Det nye selskapet vil videreføre navnet BNS Container AS samt logoprofil, og blir en betydelig aktør innen Offshore, Bygg & Anlegg, Transport & Logistikk, Tungindustri, Miljø & Gjenvinning, Varehandel, Forsvaret og Offentlig sektor.

Alle ansatte i Seafront Containerpartner AS vil fortsette i BNS og vil være tilknyttet avdelingene i Stavanger og Kristiansand. Fusjonen vil tre i kraft så snart som mulig og de to selskapene vil fremstå under BNS-navnet på ONS-messen i Stavanger senere i August.

BNS sin avdeling i Enebakk med verksted, lakklinje, depot og teknisk avdeling.

BNS sin avdeling i Enebakk med verksted, lakklinje, depot og teknisk avdeling.

Stikkord: