Conpot

Svak aktivitet og dystre utsikter på nyboligmarkedet

Veksten i antall nye boliger går tregere og tregere, viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening. De siste tolv månedene er det blitt igangsatt 26 prosent færre nyboliger.

Foreningen trøster seg med en svakt økende trend i salget av nyboliger i juni, noe som kan bebude en styrket vekst i boligbyggingen på lengre sikt. Men så langt er tallene som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo onsdag, dystre og varsler først og fremst at det også i nær framtid vil være laber aktivitet blant boligbyggerne:

  • Boligsalget i første halvår er 20 prosent lavere enn i samme periode i 2013.
  • Igangsetting i første halvår er 18 prosent lavere enn første halvår i fjor.
  • Alle byggtyper har en tilbakegang mot fjoråret både i salg og igangsetting.
  • De fleste fylker opplever en nedgang både i salg og igangsetting, mens Oslo og Akershus rammes desidert kraftigst av nedgangen i igangsetting.

– Det er for tidlig å si om junitallene betyr at vi har snudd trenden. Den kan like godt være et blaff. Vi må nok se tilsvarende utvikling også de neste månedene for å kunne konkludere med det, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til NTB.

Økning i juni

Fallet i salget av nye boliger startet allerede etter sommeren i fjor, noe som har påvirket igangsettingen i en slik grad at det i juni ble satt i gang 26 prosent færre boligprosjekter enn for tolv måneder siden.

Et lite oppsving i salget samme måned på 2 prosent, sammenlignet med juni 2013, betyr at det samlede salget nå «er noe over» 2010-nivået. Også julitallene ser ut til vise en positiv utvikling, ifølge administrerende direktør Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret. Men to positive sommermåneder er ikke nok til å holde boligbyggerne varme til vinteren.

– Vi ser at det fortsatt kommer til å bli svake tall for igangsetting, i og med at vi har hatt så dårlig salg det siste året. Folk må være villige til å kjøpe bolig på prospekt, noe som har vist seg å være vanskelig å få til, sier Jæger.

Flere grunner

Han understreker imidlertid at tilstrekkelig forhåndssalg i seg selv ikke er nok for en utbygger. Strenge garantikrav fra myndighetene, restriktiv utlånspraksis og høye kostnader utgjør en cocktail av trøbbel for boligbyggere som vil gi gass, skal vi tro Jæger.

– Regjeringen må sette ned et utvalg for å finne andre måter å innfri garantiansvaret til utbyggerne på, slik at det ikke rammer utbyggingstakten. Vi har ikke noen fiks ferdig løsning. Det er dette regjeringen må se på, sier han.

Kommunene må legge ut større tomter, prisene må ned og bankene må liberalisere sin utlånspraksis, slik at spesielt unge boligkjøpere kommer seg inn på markedet, ifølge Jæger.

– Regjeringen har begynt å lempe på kravene i de tekniske forskriftene, men går ikke langt nok. Disse er også med på å øke totalkostnadsnivået, sier han. (©NTB)

Stikkord: