Conpot

Fremgang for Veidekke

Veidekke rapporterer solid fremgang både i omsetning og resultat for 2. kvartal. Omsetningen økte med 12 % fra fjoråret til 6,0 milliarder kroner.

– Resultat før skatt økte med NOK 80 millioner kroner til NOK 225 millioner kroner. De fleste av våre virksomheter har hatt en god utvikling og viser lønnsomhetsforbedringer. Ordrereserven er på et høyt nivå og vår finansielle posisjon er ytterligere styrket, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Entreprenør

– Entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 11 % i andre kvartal, og veksten kom i dette kvartalet i Sverige og Danmark. I Norge gikk omsetningen noe ned sammenlignet med fjoråret, mens resultat­marginen i den norske entreprenørvirksomheten økte fra 2,7 til 3,4 %, forteller Giske. Flere av våre enheter viser meget god lønnsomhet, mens noen fortsatt ligger bak våre målsettinger.  I tiden fremover vil det være en prioritert oppgave å bedre lønnsomheten for disse.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4 747 millioner kroner (4 285) og resultat før skatt 116 millioner kroner (87) i andre kvartal.

Eiendomsutvikling

– Veidekkes eiendomsvirksomhet hadde stabil omsetning i kvartalet, mens resultatet før skatt økte til 50 millioner kroner fra NOK 40 millioner kroner i fjor. Fremgangen kommer i hovedsak fra den norske virksomheten som har hatt gode resultater fra prosjekter i sluttfasen i tillegg til enkelte mindre prosjektsalg, utdyper Giske.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 079 boliger i produksjon, mot 1 300 i fjor. 237 (219) boliger ble solgt, og salgsgraden for prosjekter under oppføring var 74 % (76).

Industri

– Veidekke Industri er preget av høy omsetning og sterk resultatfremgang. Virksomheten hadde en omsetningsvekst på 23 % i kvartalet og resultatet ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i all hovedsak knyttet til asfaltvirksomheten, og er et resultat av høy aktivitet og god drift, avslutter konsernsjef Arne Giske.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 1 110 millioner kroner (900) og resultat før skatt 82 millioner kroner (36).

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter. Det er innført skjerpede krav til bruk av sikkerhetsutstyr samt økt fokus på sikkerhet i tidlig fase av prosjektene. H-verdien for konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer egne ansatte) var for andre kvartal 6,7 (6,4). Sykefraværet viser en fallende tendens i kvartalet i alle tre land.

Stikkord: