Conpot

Med huset som «bensinstasjon»

Hvis du bygger et nullutslippshus og har en el-bil kan du bruke fornybar energi fra huset til å lade opp bilen, siden huset vil ha solceller på taket.

Flere og flere europeiske land vedtar at store deler av energibruken skal dekkes av fornybare energikilder. Tyskland er ett av landene som går foran på dette området. Det ambisiøse målet er at 60 prosent av det nasjonale energibehovet skal dekkes av «trygg energi fra fornybare kilder» innen 2050. Samtidig har FNs klimapanel slått fast at utslippene av klimagasser fremskynder klimaendringer, og må reduseres med 50 prosent innen 2050.

Framtidige konsepter

Norbert Fisch

Disse husene er kjernekomponenter i arbeidet mot uavhengig, sikker og desentralisert energiforsyning, sier Fisch.

– Nyskapende design av bygninger og områder kan bidra betydelig til denne felles utfordringen, sier Prof. Dr-Ing. Norbert Fisch ved Technical University Braunschweig i Stuttgart. Fisch er en av mange spennende foredragsholdere på årets ZEB-konferanse 4. september i Oslo.

Ifølge Fisch vil to aspekter forandre de framtidige konseptene for bærekraftige bygninger:

  • Elektrisitet blir viktigere og viktigere. Denne elektrisiteten kan genereres av fotovoltaisk teknologi (solceller), og er et økonomisk konkurransedyktig supplement til elektrisitet levert av det offentlige nettet.
  • Framtidige energistandarder må strebe mer enn noen gang etter å nå det økonomiske optimum mellom reduksjon av energibehovet og produksjon av fornybar energi.

Bærekraft i praksis

På ZEB-konferansen vil Fisch presentere en metode for å designe bygninger som gjennom året produserer mer energi enn de bruker, ved å benytte solenergi (benevnt Energy-PLUS bygninger i Tyskland). De første oppførte bolig- og næringsbyggene i Tyskland vil bli vist. I tillegg vil arkitektur, energi, brukerkomfort, og tekniske installasjoner for slike bygg bli diskutert.

– Energy-PLUS bygninger viser bærekraft i praksis. Disse bygningene fungerer som kraftverk, og i noen tilfeller også som «bensinstasjoner» for el-biler. Disse husene er kjernekomponenter i arbeidet mot uavhengig, sikker og desentralisert energiforsyning, sier Fisch.

ZEB-konferansen 2014

På ZEB-konferansen 2014 får du høre mer om dette og andre spennende temaer.
Les mer og meld deg på her.

 

Foto: Paal-André Schwital

Stikkord: