Conpot

Må ha minstelønn for utenlandske yrkessjåfører

YS vil ha slutt på det forbundet mener er sosial dumping. Løsningen er å allmenngjøre minstelønnssatsene i tariffavtalene for utenlandske sjåfører innen gods- og busstransport, mener YS.

– Vi velger for første gang å bruke allmenngjøring som virkemiddel, fordi vi ser at noe må gjøres raskt før bransjen utraderes, sier YS-leder Jorunn Berland.

– I følge Transportøkonomisk institutt er 40 % av driftskostnader i transportbransjen lønn. Det blir dermed ikke like konkurransevilkår uten at det er like lønnsvilkår, sa Berland i sin tale.

– I følge Transportøkonomisk institutt er 40 % av driftskostnader i transportbransjen lønn. Det blir dermed ikke like konkurransevilkår uten at det er like lønnsvilkår, sa Berland i sin tale.

YS-kravet om allmenngjøring for gods- og turbussbransjen i Norge får støtte fra forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

– Mange tiltak er foreslått, men hittil handler de fleste tiltakene i den politiske debatten om tekniske tiltak. Allmenngjøring er det eneste som vil gjøre lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår ulovlig, sier Furøy.

Berland viser til at turbussjåfører med dagens regelverk kan risikere å få kun 30 kroner i timen uten rettigheter til helgefri mens de jobber under turistsesongen i Norge. Hun krever minstelønn på 148 kroner i timen for turbussjåfører, samt helligdagstillegg og tilstrekkelig overnatting. Godssjåfører må få en minstelønn på 156,57 kroner i timen samt diettpenger, krever YS. (©NTB)

Kravene som YS vil allmenngjøre:

Gods:

  • Minstelønn: Kr. 156,57,- per time med endringer som skulle følge av nye reguleringssatser etter tariffrevisjoner (del III, A § 2.1.).
  • Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynt 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønn (del III, B § 2.5.2).

Turbuss:

  1. Minstelønn: Kr. 148,- per time med endringer som skulle følge av nye reguleringssatser etter tariffrevisjoner (del II §10.2.3).
  2. For arbeid på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt etter kl. 15.00 på jul-, påske-, pinse-, og nyttårsaften betales 100% tillegg (del II § 10.3.2).
  3. Arbeidsgiver skal ved turer med overnatting sørge for at sjåføren får fullverdig hvile på tilfredsstillende innkvarteringssted, med dusj og toalett, fortrinnsvis enerom (del II § 10.5.1).

Dersom nødvendige måltider ikke er dekket av oppdragsgiver, godtgjøres disse av arbeidsgiver (del II § 10.5.2).

Stikkord: