Conpot
  • Tellefsdal tss

Trygt fram med riktig utstyr

Statens vegvesen har nå kommet med nye krav når det gjelder vedlikehold av gang- og sykkelvei i vintersesongen.

De nye standardene innføres etter hvert som nye drifskontrakter underskrives, og de første trådte i kraft vinteren 2013/2104.

De nye kravene i vinterdriftklasse GsA

Det skal ikke være løssnø og is på riksveier for gåing og sykling. I bymessige strøk med høy gang- og sykkeltrafikk og på hovedveier for sykkel skal det være barvei når det er bestilt i kontrakten.
Avtalen inneholder blant annet:

  • Mellom kl. 06 og kl. 23 skal vegen være fri for snø og is. Ved værforhold når salt gir ønsket effekt, skal det være svart asfalt.
  • Salt skal brukes for å beholde bar veg
  • Ved snøvær skal det først brøytes, så børstes og deretter saltes
  • Sand skal brukes når temperatur eller værforhold er slik at man ikke oppnår gode nok forhold ved hjelp av brøyting, børsting og salting
  • Ved værhendelse skal det brøytes eller strøs hver annen time inntil det er godkjente føreforhold igjen
  • Brøyting og rydding skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle krysninger og tilknytninger med offentlig veg ivaretas, inkludert lommer og inn- og utkjøringer til sideanlegg.

Behov for nytt utstyr

De nye kravene vil også øke behovet for nyutvikling av utstyr, og er en utfordring for driftskontraktørene. Fra før har man lest om aktører som har lansert utstyr som kombinerer brøyst, børst og salt. Nå er det Tellefsdal som laserer sin løsning.

Lanserer TSS

Tellefsdal lanserer TSS – en maskin som børster og salter i en og samme operasjon. I tillegg kjører man Tellefsdal frontplog på traktoren og oppfyller dermed alle krav.

Selskapet arrangerer lanseringsrunde, og dette vil foregå i uke 35 og 36, med første stopp hos Eiksenteret i Bergen. Videre kan man se TSS i aksjon i Haugesund, Stavanger, Lyngdal, Kristiansand, Arendal, Stokke og Skien. Se fullstendig program på www.tellefsdal.no

Stikkord: