Conpot

Oppgangen fra 2013 fortsetter

Norske lastebiler fraktet i alt 4,6 prosent mer gods i 1. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Transportarbeidet økte med 7,7 prosent, i følge tall fra ssb.no.

Totalt ble det transportert 60,4 millioner tonn gods nasjonalt og 1,4 millioner tonn gods internasjonalt med norske lastebiler i 1. kvartal 2014. Transportarbeidet for innenlandske turer økte med 9,8 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2013. For utenlandske turer var det en nedgang på 3,7 prosent i samme periode.

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn innenlands utgjorde 76,8 kilometer i 1. kvartal i år, 3,6 kilometer lenger enn i samme kvartal i 2013. For de internasjonale turene har transportlengden gått ned med 53,2 kilometer per tonn, til 512,9 kilometer.

Tomkjøringsprosenten innenlands økte fra 23,8 til 25,2 prosent.

Stikkord: