Conpot
  • Hent gk trondheim kontorbygg

GK leverer til Hent’s nye kontorbygg i Trondheim

Når entreprenøren HENT AS bygger sine nye kontorer i Trondheim, så skal disse fylles med smarte løsninger

Hent bygger et lavenergibygg med energimerke B, der de selv blir største leietaker i bygget. GK er svært fornøyd med at Hent har valgt fullintegrerte og moderne, tekniske anlegg.

Bygget er allerede under oppføring, og i november kommer de første leveransene fra GK.

Godt samarbeid

Det er ikke første gang GK og Hent samarbeider om prestisjeprosjekter.

– Vi har de senere årene gjennomført flere gode prosjekter sammen i Trøndelag. Blant annet har vi nylig overlevert moderne ventilasjons- og automatikk-anlegg for hotell, kongress og kontorarealer ved Scandic Lerkendal i Trondheim, sier distriktssjef Torgeir Spets i GK Norge AS.

GKs evne til å kunne levere alle fag til prosjektet, var avgjørende for samarbeidet med HENT.

– At vi i tilbudsfasen med Hent framsto som en koordinert flerfaglig leverandør av ventilasjon, rør og elektro var av vesentlig betydning for at vi fikk jobben. Det gjorde oss i stand til å tilby et gjennomarbeidet godt teknisk konsept til riktig pris og med høy troverdighet i forhold til gjennomføring. Dette sammen med andre godt gjennomførte prosjekter med Hent den senere tid gjorde at vi ble valgt som totalteknisk leverandør i dette prosjektet, sier regionsdirektør i GK Norge, Dag Rune Stensaas.

Kontorbygget blir på 16 000 m2 og skal stå ferdig i oktober 2015.

Stikkord: