Conpot

NVE reagerer med dagbøter

I fire år har det vært obligatorisk med energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av yrkesbygg. Etter fire år med informering om forskriftene, har NVE nå begynt å sende dagbøter til byggeiere som ikke etterlever ordningen

– Vi sendte ut første runde med varsel om tvangsmulkt i april. Dette er bare begynnelsen, sier NVE etter å ha kontrollert 92 norske yrkesbygg over 1000 kvadratmeter.

Over 60 av de 92 kontrollerte byggene manglet enten energimerke eller energivurdering og mottok dermed varsel om tvangsmulkt fra NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat). Det er første gang NVE følger opp en slik kontroll med økonomiske reaksjoner.

Energivurderingen mangler ofte

Fungerende seksjonsleder Olav K. Isachsen  i NVE forteller at det er energivurderingen av tekniske anlegg, og da spesielt kjelanlegg, som mangler.

– Ordningen er litt mindre kjent enn energimerkingen, selv om begge deler ble obligatorisk fra 2010. Forskjellen kan kanskje forklares med at energimerket har blitt et verdipapir for byggeierne siden det må fremlegges ved utleie og salg av bygg.

Verdi i energivurdering

Avdelingsleder Ole Fiskum i Entro AS, som er Norges største aktør innen energimerking og energitekniske vurderinger, deler Isachsens inntrykk av at den tekniske energivurderingen har blitt oversett i større grad enn energimerkingen, selv om den er underlagt samme forskrift.

– Den energitekniske vurderingen krever mer kompetanse og du får ingen plakat eller karakter. Resultatet er en rapport du kan bruke til interne forbedringer – og dermed senke energiforbruk og utgifter. Nytteverdien kan være stor, dersom rapporten brukes aktivt, sier Fiskum.

En økning i forespørsler om energimerking og energivurdering etter at NVE varslet flere kontroller har foreløpig ikke påvirket Entros kapasitet til å utføre slike oppdrag.

– Byggeiere som trenger hjelp til å møte kravene i Energimerkeforskriften kan bare ta kontakt med oss i Entro.

Leietakere ønsker energieffektive bygg

Det er ikke bare miljø- og energimessige grunner til at byggeierne bør prioritere energimerking og teknisk energivurdering. Undersøkelser fra NVE viser at 8 av 10 leietakere mener at energieffektivitet i bygg de leier er viktig og at bare halvparten av norske næringsbyggeiere har gjort noe for å redusere energiforbruket de siste tre årene. Isachsen i NVE mener mange byggeiere bør begynne å se på energimerkeordningen i et nytt lys.

– Om du kun ser på forskriftskravet som en plikt du må oppfylle blir det utelukkende en ekstrakostnad. De som bruker en ekspert til å utføre energimerkingen og energivurderingen kan derimot oppleve stor merverdi av rådene og tiltaksforslagene de får. Dette er også tilbakemeldingen vi får fra de som har fulgt opp forskriftsplikten – de bruker energivurderingen og energiattesten som et ledd i arbeidet mot bedre energibruk – og lavere driftskostnader.

De store går foran

Både Isachsen og Fiskum er samstemte i at de store profesjonelle aktørene er flinkest i klassen.

– Våre store kunder, som DNB, Entra og KLP, går foran med veldig fine eksempler. De ønsker å bruke energimerket aktivt for å forbedre byggene sine. De har klare miljøstrategier og energimål og jobber svært konkret sammen med oss for å nå sine mål, sier Fiskum. Isachsen tror de mindre aktørene på markedet enten ikke har oppfattet forskriften som nødvendig eller ikke har satt seg inn i den i det hele tatt.

– Yrkesbyggeiere er en bredt sammensatt masse. Vi håper, og tror, at flere nå vil se nytten og følge etter de store, konkluderer Isachsen.

Entro har ekspertisen

Entro overvåker i dag over 24 millioner kvadratmeter med næringseiendom og har utført over 700 energimerkinger. Entro har fagpersonell som jobber utelukkende med energimerking, energivurdering og energiattester

 

Stikkord: