Conpot

Byggestart for et nytt byrom i Oslo

Ruseløkkveien stenges for biltrafikk i Vika Terrassen fra og med uke 32. Et omfattende rehabiliteringsprosjekt er igangsatt for å skape et nytt, bilfritt byrom i Oslo. Prosjektet skal stå ferdig i august 2016.

Onsdag 6. august blir Ruseløkkveien mellom  Dronning Mauds og Haakon VI`s gate gate bilfri. Det er første steg på veien til et revitalisert, bilfritt byrom i det som i dag er kjent som Vika Terrassen.

Storebrand Eiendom, som eier en vesentlig del av bygningsmassen i det aktuelle området, står bak prosjektet i samarbeid med Oslo Kommune. Rehabiliteringsprosjektet vil pågå i to år. Det skal gjøres en omfattende oppgradering av næringslokalene og selve gateløpet.

Prosjekteier beklager ulempene byggearbeidene vil medføre for publikum, naboer og næringsvirksomheten i området.

I løpet av august vil prosjektet offentliggjøre mer informasjon om hvordan det nye byrommet vil bli.

Stikkord: