Conpot

Flere blokkleiligheter

I 2. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av nærmere 7 600 boliger med i alt 965 000 kvadratmeter bruksareal til bolig. Dette er nesten 10 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2013, i følge ssb.no.

Økningen for blokkleiligheter var særlig merkbar.

I 2. kvartal i år har antallet igangsettingstillatelser til boliger i blokker gått opp vel 31 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Tilsvarende har bygning for bofellesskap gått opp med vel 80 prosent.

Flest tillatelser i Akershus

Ser vi på igangsettingstillatelsene per fylke, er det Akershus som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av over 1 130 boliger. Deretter kommer fylkene Rogaland og Sør-Trøndelag med henholdsvis 810 og nærmere 690 boliger.

Nedgang for næringsbygg

I 2. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 957 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette tilsvarer en nedgang på nesten 17 prosent fra samme kvartal året før. Det var særlig mindre areal til kontor og forretning samt samferdsel og kommunikasjon som bidro til nedgangen.

Stikkord: