Conpot
  • Bildearkiv nybygg bygg energikrav

Færre nye boliger i juni

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned 27 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall, i følge nye tall fra ssb.no.

Nedgangen skjer etter et høyt nivå i mai. Den langsiktige trenden viser også en svak nedadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden august i fjor.

Liten endring for andre bygg enn boliger

De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, falt med 0,6 prosent fra mai til juni. Den langsiktige trenden viser imidlertid vekst i antall kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn bolig siden oktober i fjor.

Tillatelse til bygging av 29 200 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29 200 nye boliger. Det er en nedgang på nesten 5 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av vel 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 5,3 prosent mindre enn i perioden før.

Stikkord: