– Den positive utviklingen vi så i første kvartal har fortsatt med full styrke inn i andre kvartal. Markedet for dyre boliger er fortsatt begrenset, men salget av boliger i prisklassen to til fire millioner kroner har vært svært godt, sier administrerende direktør Baard Schumann.

I løpet av kvartalet solgte Selvaag Bolig totalt 255 boliger. Totalt ble det igangsatt bygging av 197 boliger i perioden. 253 boliger ble ferdigstilt, hvorav 232 ble overlevert til kjøper. 11 av de 21 ferdigstilte enhetene som ikke er overlevert til kjøper er solgt. I tillegg ble det overlevert fire enheter i andre kvartal som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler.

– Vi har lykkes godt med vår strategi om å bygge boliger i storbyområder som folk flest har råd til å kjøpe. Mens det har vært rapportert om fall i igangsettingen av nye boliger, har vi sikret nok forhåndssalg til å kunne igangsette bygging. Vi ligger foran budsjett hittil i år både når det gjelder salg og igangsetting, sier Schumann.

Per 30. juni hadde selskapet 1 418 boliger under bygging, og 17 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt til sammen 394 boliger til en samlet salgsverdi på 1 339 millioner kroner.

I andre kvartal 2013 solgte Selvaag Bolig 200 boliger til en samlet verdi på 722 millioner kroner, og hadde 1 131 boliger under bygging ved utgangen av perioden.

Leave a comment