Conpot

Boligmarkedet friskmeldt for høsten

Eiendom Norge tror på en vekst i boligprisene på 2 prosent i år. Finansminister Siv Jensen får mye av æren for de nye prognosene.

– Vi må bare innrømme at vi bommet da vi lagde prognosene for inneværende år, sier styreleder Leif J. Laugen i Eiendom Norge.

De opprinnelige prognosene ble lagt fram etter en høst preget av usikkerhet og kraftig fall i boligprisene. Forventningen var den gang et prisfall på mellom 1 og 3 prosent i 2014, med en normalisering av markedet i løpet av året. Men i vinter snudde markedet brått, og siden nyttår har boligprisene bykset i været ned nærmere 6 prosent.

Laugen venter nå at prisene vil holde seg stabile ut året.

– Det er normalt, og det er det vi har lagt til grunn i vår nye prognose, sier han til NTB.

Liberalisering

Den nye prognosen for 2014 er en gjennomsnittpris som ligger 2 prosent høyere enn snittet for fjoråret.

En viktig årsak til at markedet har snudd, er de signalene finansminister Siv Jensen (Frp) kom med på nyåret, mener Laugen. Finansministeren åpnet da opp for en mer liberal tolkning av kravene til egenkapital.

– Bankene har fått mulighet til å utøve det skjønnet de ønsker, sier Laugen til NTB.

Ifølge ham har liberaliseringen bidratt til å gjøre bankene mer aggressive. Mens bankenes kredittpolitikk gjennom flere år er blitt strammet inn, viser statistikk fra Norges Bank at den nå er blitt friere.

– Det er spesielt kunder med gode inntekter som kanskje ikke har greid å spare opp full egenkapital, som nå likevel kommer gjennom nåløyet til banken, sier Laugen til NTB.

– Bankene har skiftet helt fokus. De har gått inn i en ny fase med ønske om vekst, fastslår han.

«På skinner»

Fra mai til juni gikk boligprisene ned med 0,5 prosent. Men det normale for denne måneden er en prisnedgang på rundt 1 prosent, og korrigert for sesongvariasjoner regnes det derfor som en oppgang på 0,5 prosent.

Fra juni i fjor til juni i år har prisene steget 1,1 prosent.

– Vi har et velfungerende boligmarked i god balanse. Etter at prisene steg en del i første kvartal, har prisutviklingen flatet ut i andre kvartal. Vi forventer at utflatingen fortsetter ut året, noe som vil være en sunn utvikling, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

– Boligmarkedet er langt på vei på skinner i forhold til en normal utvikling, sier han.

Men det er store regionale forskjeller. Mens Tromsø har opplevd en prisvekst på hele 10,5 prosent de siste tolv månedene, har prisene falt med 2,9 prosent i Stavanger og Kristiansand. I Oslo har prisene falt med 0,7 prosent siden juni i fjor.

Høy aktivitet

Aktiviteten i boligmarkedet beskrives som høy, med 9.040 solgte brukte boliger i juni, opp 0,8 prosent fra juni i fjor. Hittil i år er det solgt 44.666 boliger, opp 1,9 prosent fra første halvår i fjor.

– Dette er det neste høyeste salget av boliger noensinne, sier Dreyer.

Første halvår av 2012 er det eneste året hvor det er blitt solgt flere boliger enn første halvår i år, forklarer han.

– Vi ser også at salgstiden går ned, og tilbudssiden med boliger til salgs har normalisert seg, sier Dreyer.

I gjennomsnitt tok det 33 dager å selge en bolig på Finn.no i juni, en nedgang på tre dager fra mai. I juni i fjor tok det i snitt 26 dager å selge en bolig. (©NTB)

Stikkord: