Conpot

Skal lappe for 1,6 milliarder i nord

Ønskelistene var lange, men mange pekte i samme retning da nordnorske fylker og næringsliv ga sine innspill til hvordan regjeringen skal fordele 1,6 milliarder kroner i nord.

De kommende fire årene vil regjeringen pløye tilbake statens ekstrainntekter på økningen i arbeidsgiveravgiften som slår spesielt hardt ut i Nord-Norge. Der kan enkelte sektorer gå fra null i arbeidsgiveravgift til full sats på 14,1 prosent.

Etterslep

Samme dag som nyordningen trer i kraft møte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) næringsliv og fylkespolitikere i Tromsø.

– Enhver ny krone til samferdsel er gull verdt. Vi har et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Troms på 8 milliarder kroner, sa fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar Prestbakkmo.

Konstruktivt

Men både han og kollegene fra Nordland og Finnmark pekte på små, men viktige utbedringer i hovedveifartsåren E6 som svært viktig.

– Dette er en konstruktiv tilnærming hvor fylkene ønsker å være realistiske. Jeg merker meg at mange av ønskene går på å bedre framkommeligheten for fiskeeksport. Det er en fornuftig tilnærming hvor en ser at det som styrker infrastrukturen også styrker næringslivet, sier Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Ikke klar fordeling

Nordland mener de kvalifiserer for minst halvparten av midlene, Finnmark har en fiks ferdig liste for 450 millioner kroner, eller 28 prosent, og også Troms vil ha mest mulig.

– Vi har ikke diskutert hva som blir fordelingen mellom fylkene i kroner og øre. Det handler om hvor gode prosjektene er, og om de lar seg gjennomføre. Du får ikke millimeter-rettferdighet ut fra slike kriterier, men vi vil ha en røff følelse av hvor landet ligger. Det viktigste er hvordan du styrker hele Nord-Norge, sier samferdselsministeren.

Små utbedringer

På sin egen E6-turnè ble han tirsdag forsinket til møtet i Tromsø av asfaltarbeid. Etter drøye 1.600 E6-kilometer i bil, har han fortsatt 900 kilometer igjen langs veien til Kirkenes.

– Jeg ser at det mange steder i nord flyter greit, men at en smal bru, en bratt bakke eller en skarp sving ofte skaper stans og vansker for tungtransporten. Det er slike ting vi lett kan fikse. En samling slike prosjekter vil være greit fordi de er gjennomførbare og kan gjennomføres kjapt. Da vil alle merke forskjellen, sier Solvik-Olsen.

Mer treffsikkert

NHOs regiondirektør for Troms og Svalbard, Trond Skotvold, etterlyser mer treffsikre tiltak mot sektorene som rammes hardest.

– Vi mener fremdeles at regjeringen må arbeide for direkte bedriftsrettede tiltak som går på bunnlinjen. Spesielt de store transportørene med 30-40 ansatte som sliter nå. Vi kjenner til transportører som inngikk kontrakter i januar, men som nå vurderer å slå seg konkurs, sier Skotvold til NTB.

Grenser for tiltak

Men kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan ikke love noe ut over det regjeringen har oppnådd i forhandlinger med ESA.

– Vi har funnet en del tiltak som treffer direkte som fribeløpsordningen for mindre bedrifter og kjøp av transporttjenester. Men også de kompenserende tiltakene må være innenfor EUs statsstøtteregulativ. Det er grenser også for hva slags tiltak vi kan legge på bordet. Infrastruktur har vært høyest prioritert fra alle, sier Sanner til NTB. (©NTB)

Stikkord: