Conpot

Organisert kriminalitet i byggebransjen

Åtte av ti selskaper innen bygg og anlegg som er kontrollert i Bergen denne våren, står bak grov arbeidsmarkedskriminalitet.

– Det vi finner når vi er ute på tilsyn er gjennomført organisert kriminalitet, sier prosjektleder Knut Andreas Lervåg, prosjektleder ved Arbeidstilsynet på Vestlandet til TV 2.

Han leder et nytt prosjekt hvor kontrollører fra arbeidstilsynet, kemner og skattemyndigheter jobber tett sammen. Også politi og Nav er knyttet tettere opp mot prosjektet enn det som er vanlig når man jobber mot kriminelle i arbeidslivet.

– I omtrent 80 prosent av tilfellene har vi identifisert grove brudd på ulike typer lovverk. Vi har blant annet mistanke om hvitvasking av penger, vi har oppdaget svart arbeid og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Vi har også mistanke om menneskehandel og har avdekket personer som oppholder seg ulovlig i landet, sier regiondirektør Borghild Lekve ved Arbeidstilsynet på Vestlandet.

Han sier situasjonen er verre enn noen gang.

– Vi tror at dette er problemer som sprer seg og at problemet er økende. Vi ser useriøse i flere bransjer enn det vi har sett tidligere. (©NTB)

Stikkord: