Conpot

Satser på opplæring for byggebransjen

Myndighetenes krav om opplæring i bruk av arbeidsutstyr er strenge og kursbehovet stort. Gjennom mange år har Optimera gjennomført opplæring blant annet i samarbeid med sine leverandører.

Nå trapper selskapet opp opplæringsvirksomheten ved å utdanne medarbeidere til instruktører. Først ute som kursholdere er verktøy- og festemidlerselgerne.

Byggevarehandel handler i dag om langt mer enn bare konkurransedyktige priser. Sentralt hos Optimera er en sterk satsing på å skape økt effektivitet og lønnsomhet for proffkunder. Automatisering av dokumentasjon, prefabrikkerte produkter og egne byggtekniske løsninger i Optimera Multikomfort er elementer i dette.

Nå styrker byggevareselskapet opplærings- og utdanningstilbudet til proffmarkedet.

– Som arbeidsgivere er våre kunder pålagt å gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyr. I mange tilfeller kreves sertifisering for å kunne gi slik opplæring. Å oppnå sertifisering krever tid som mange av kundene våre ikke har. For å bidra til forenkling og skape merverdi for kundene våre, utdanner vi derfor medarbeidere – som kundene ofte møter – til instruktører slik at de kan gi godkjent opplæring, sier opplæringsansvarlig Christine F. Thoresen.

Optimera har ca. 30 selgere som jobber dedikert med verktøy og festemidler. Disse har fått opplæring i å holde to forskjellige kurs, henholdsvis i bruk av fallsikringsutstyr og elverktøy –spiker- og boltespistoler. Det var en merkedag da verktøy- og festemiddelselger Roy Krogh nylig gjennomførte opplæring for 35 kursdeltakere, inkludert utenlandske statsborgere hvor bruk av tolk var nødvendig.

Opplæringen Krogh og hans kolleger gjennomfører i bruk av spiker- og boltepistoler, er regulert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 10, som gjelder krav til bruk av arbeidsutstyr. I hht. § 10-1 kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Dette gjelder også fallsikringsutstyr. Optimera utsteder kursbevis. Denne dokumentasjonen av både praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for myndighetene.

– Opplæring er en investering i HMS og kompetanse hos medarbeidere – og fin kompetanse å kunne skilte med på CV-en både for kursdeltakere og kursholderne, sier Thoresen.

Stikkord: