Conpot

Vedtar reduert forelegg

Reinertsen vedtar redusert forelegg for ulykken på Rotvollhaugen bru. Forelegget er på kr. 5 millioner.

Reinertsen har, etter en dialog med statsadvokaten, vedtatt et endret forelegg etter ulykken ved Rotvollhaugen bru.

– Det første forelegget hadde en beskrivelse bygget på misforståelser og feil premisser. Vi tok dette opp med statsadvokaten og har hatt en konstruktiv dialog omkring dette, sier Erik Reinertsen.

Redusert forelegg

Det opprinnelige forelegget bygget på to forhold, herunder at Reinertsen ved visuell kontroll burde ha sett at brureisen var uforsvarlig. Det nye forelegget er endret til at Reinertsen skulle gjennomført en grundigere kontroll av totalunderentreprenøren Master Solutions beregninger. Beregningene var underentreprenørens ansvar. Da statsadvokaten har endret syn på hva Reinertsen burde ha gjort er forelegget redusert fra kr 7 til kr 5 millioner.

– Selv om vi fortsatt mener Reinertsen ikke har opptrådt uaktsomt vedtar vi forelegget basert på en totalvurdering hvor også hensynet til bedriften, Reinertsens medarbeidere og de etterlatte har spilt inn, sier Erik Reinertsen.

Reinertsen har i etterkant av ulykken videreutviklet våre systemer for å sikre oss mot slike ulykker, dette har vi blant annet gjort gjennom 3. partskontroll av prosjektering og forbedring av system for kartlegging og oppfølging av storulykkerisiko. Reinertsen har medarbeidere som er opptatt av og bryr seg om helse, miljø og sikkerhet. Det er vår oppgave som bedrift å utruste oss med både kunnskap og verktøy, som kan gjøre at vi lykkes i HMS-arbeidet

Brattørkaia henlagt

Saken mot Reinertsen i forbindelse med ulykken på Brattørkaia er nå formelt henlagt.

– Det er bra at denne saken nå er avklart. Vi legger nå disse sakene bak oss, men det er klart at de har preget oss og vil gjøre det i vårt videre arbeid for å bli enda bedre til å jobbe sikkert, sier Erik Reinertsen.

Stikkord: