Conpot

Peab flytter til Lysaker

Peab flytter i 2014 til sjøsiden av Lysaker – et område med nærhet til kollektivtilbud og gode utviklingsmuligheter.

Peab har siden 2012 arbeidet med å finne et nytt sted for samlokalisering av virksomheter i Østlandsområdet. Peab Eiendomsutvikling har stått for kartlegging og evaluering av et utall muligheter i og rundt Oslo ut fra et sett kriterier.

– Kontorlokalene skal reflektere vår visjon, identitet og kjerneverdier. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger. Bærekraft spiller en viktig rolle for oss, og miljømessige faktorer som godt kollektivtilbud har vært høyt prioritert når vi har lett etter et nytt sted. Det endelige valget endte til slutt opp med Strandveien 15 på Lysaker, forteller administrerende direktør Henning Hanevold i Peab Eiendomsutvikling.

Kollektivtilbud og utviklingsmuligheter

Strandveien 15 var tidligere i denne uken omtalt knyttet til en transaksjon der DNB Livsforsikring selger og Momentus kjøper. Peab Eiendomsutvikling har i lang tid hatt en god dialog med Momentus om utvikling av Lysaker-området.

– Da Strandveien 15 kom opp som et alternativ i februar i år ble den vurdert som en av tre kandidater som var med inn i sluttevalueringen. Når valget til slutt ble som det ble har nærhet til kollektivtilbudet, beliggenhet på sjøsiden og de gode utviklingsmulighetene i området vært viktige drivere, sier Hanevold.

Tilpasset Peabs vekstambisjoner

I Strandveien 15 skal Peab leie om lag 2000 kvm fordelt på tre plan. Før innflytting skal Peab rehabilitere de tre etasjene. Planen er å bygge moderne og miljøeffektive kontorlokaler, tilsvarende den høye standarden Momentus har i sine øvrige lokaler på Lysaker.

– Peab har det siste året vært gjennom en omfattende strategi- og omorganiseringsprosess. Vi har funnet lokaler som passer godt til dagens organisasjon og samtidig ivaretar våre behov for fortsatt vekst og i tråd med vår visjon som Nordens samfunnsbygger. De nye lokalene vil være tidsriktige, effektive og lokalisert ved et kollektivknutepunkt i samsvar med vår miljøprofil, opplyser Henning Hanevold.

Sjøsiden av Lysaker har mye å by på

Selv om stedet ligger en kort spasertur unna alle kollektivtilbud, hører man ikke trafikken når man går ut kontordøra. Her kan man sette seg på en benk ved vannet og spise is på en varm sommerdag. Eller ta en kaffe på brygga.

– Lysaker brygge gir store muligheter for sosiale og hyggelige pauser med gode kolleger og samarbeidspartnere. Jeg ønsker Peab velkommen, og er sikkert på at Peabs medarbeidere kommer til å trives og være med på videre utvikling her i Strandveien, sier administrerende direktør Geir Bergheim i Momentus.

Peabs kontorer på Lysaker vil samle virksomhetene Peab Anlegg, Peab Bygg Øst, Peab Eiendomsutvikling og Peab Industri, i tillegg til sentrale støttefunksjoner for Peabs norske virksomhet. Selve flytteprosessen fra Sørkedalsveien 150 A i Oslo til Strandveien 15 på Lysaker vil skje i månedsskiftet november/desember 2014.

Stikkord: