Conpot

Bygger for ASKO på Vestby

AF Gruppen er av ASKO Norge AS valgt som totalentreprenør for bygging av nytt kjølelager i tilknytning til ASKOs eksisterende anlegg i Vestby kommune i Akershus.

Entreprisen omfatter bygging, tekniske installasjoner, kjøleanlegg, utomhusanlegg, forbindelse til det eksisterende sentrallager og ombygging av eksisterende utgående varetorg.

Det nye kjølelageret får et samlet gulvareal på omlag 17 000 m2 og en innvendig takhøyde på omlag 25 meter med tilknyttede arealer for kontor, miljøstasjon, tekniske rom etc. på ca. 4 000 m2. I tillegg kommer ombygging av eksisterende lager på ca. 7 000 m2 til kjølelager samt opparbeidelse av utomhusanlegg.

Kontraktens verdi er ca. MNOK 322 ekskl. mva. Arbeidene starter i august/september og byggetiden vil være ca. 30 måneder.

– Å bygge nytt kjølelager for ASKO Norge AS på Vestby har vært et høyt prioritert prosjekt for AF Bygg Østfold fra vi mottok tilbudsdokumentene. Vi er derfor svært fornøyde med at ASKO har valgt AF som entreprenør til dette store og viktige prosjektet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: