Conpot

Nye lokaler for Stortinget

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Stortinget om å bygge nye kontorlokaler for Stortinget i Prinsens gate 26 og et nytt post- og varemottak under Wessels plass.

Prinsens gate 26 er fra 1880-tallet, og er i dag preget av setnings­problemer. I tillegg er infrastrukturen gammel, og det er et generelt stort behov for oppgradering av bygningen. Derfor skal Veidekke rive alt unntatt fasaden, refundamentere ytterveggene, grave ut for en ny kjelleretasje og bygge nye og effektive kontorlokaler for Stortinget.

I tillegg skal Veidekke bygge nytt post- og varemottak under Wessels plass med tunell til stortingsgarasjen.

Prinsens gate 26 har huset ærverdige Halvorsens Conditori. Konditoriet har nå flyttet ut, men det vil bli lagt til rette for at det kan fortsette sin virksomhet i lokalene når byggearbeidene er ferdigstilt. Parallelt med Stortingets prosjekt gjennomføres en omlegging av trikkespor og vann- og avløpsledninger i området. For å redusere ulempene for naboer og de som ferdes i området er de ulike aktørenes prosjekter godt koordinert.

Veidekke starter opp byggearbeidene i slutten av juni måned, og de skal være avsluttet sommeren 2017.
Kontraktsummen er på 372 millioner kroner eks.mva.

 

Stikkord: