Conpot

Gjør det enklere å bygge

Den som planlegger å bygge en garasje eller et uthus som er mindre enn 50 kvadratmeter, kan snart gjøre det uten kommunens tillatelse.

Forslaget om å gjøre plan- og bygningsloven enklere ble tirsdag behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Dette er første steg for å forenkle og effektivisere loven, seier komitéleder Helge Andre Njåstad (Frp). Stortinget skal behandle lovendringene 16. juni.

– Vi vil gjøre det enklere for folk flest. Nå kan folk bygge seg en garasje på egen tomt uten å måtte søke kommunen. Dette er en frihet som det har vært viktig for oss i Frp å gi innbyggerne, sier han.

KrF støtter ifølge Njåstad hele forslaget, mens Venstre støtter det meste av det. Dermed er det sikret flertall i Stortinget.

Komiteen foreslår i sin innstilling at folk heretter skal kunne oppføre frittliggende bygninger på inntil 50 kvadratmeter, som garasjer, uthus eller lignende, uten krav om kommunal saksbehandling eller nabovarsling, såfremt bygningen er i samsvar med plan- og bygningsloven.

Ifølge Njåstad vil en enklere lov spare kommunene for store administrative ressurser.

– Det er anslått at 20 prosent av tida går med til å behandle saker som nå blir løftet ut av søknadsplikten, sier han.

Komiteen foreslår også kortere behandlingstid av byggesaker og vil i tillegg snevre inn på naboers muligheter til å protestere. (©NTB)

Stikkord: