Conpot

Oppdrag for to mrd ut på anbud

Tidlig neste år tar byggingen av den nye kampflybasen på Ørland til. I disse dager er de første av den lange rekken med konkurranser i den forbindelse kunngjort.

Forsvarsbygg vil i 2014-2015 sende ut prosjekter på anbud med en totalverdi på ca to milliarder kroner. Det tas sikte på å ha de første byggene klare andre halvår 2016, og til å kunne ta imot de første F-35 kampflyene høsten 2017.

Nylig ble det gjennomført tre leverandørtreff i forbindelse med oppdrag som er i vente knyttet til kampflybasen på Ørland. Rundt 150 personer fra bygg- og anleggsbransjen hadde møtt opp for å bli briefet om prosjektet på treffet i Trondheim. Også Skatteetaten og fagorganisasjoner var representert. Tilsvarende treff i Kristiansund og Ørland var også godt besøkt. Stor interesse, konstaterer Forsvarsbygg.

Det skal planlegges og bygges 40 000 kvm nybygg, 250 hybler/kvarter, 60 boliger/ leiligheter og 25 000 kvm ombygging. I byggeperioden regner man med 1000 -1500 årsverk. I planleggingen inngår krav til innovative og miljøriktige løsninger, energieffektivitet og miljøvennlige bygg, samtidig som det store prosjektet skal være pådriver for forsvarssektorens arbeid med støy og vibrasjoner.

En rekke konkurranser kommer

Det første anbudet gjelder rehabilitering av to befalskaserner. Her er var det tilbudsfrist i mai. Flere tilbudskonkurranser skal ut på anbud i løpet av året. Samtidig inviteres det til prekvalifisering av leverandører for bygging av Skvadronsbygget. Bygningen blir på ca 9300 kvm., og kostnadsrammen er på 619 millioner. Tilbudsperioden for generalentreprisen er senhøstes 2014 med kontraktsinngåelse vinteren 2015. Byggestart er planlagt våren 2015 med ferdigstillelse 2016 for mottak av simulatorer.

Til våren er det antatt tilbudsperiode for et vedlikeholds-/verkstedbygg på 10 000 – 15 000 kvm. Omtrent samtidig planlegges en anbudsrunde for rullebaneforlengelsen, der det også er mulig tar det blir flere kontrakter. Antatt tilbudsperiode, fase 1 for hangarer, er lagt til vinteren 2015/2016. Lenger ut i tid ligger hangarkapasitet for 330-skvadronen, som skal være klar 2016/2017.

Stikkord: