Conpot

Byggegropkontrakt til 190 millioner

Statsbygg og HAB Construction har inngått kontrakt om grunnentreprisen for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomta i Oslo.

Den omfatter etablering av byggegropa, samt noen nødvendige tekniske og bygningsmessige arbeider og har en verdi på nærmere 190 millioner kroner.

HAB Construction vil ventelig ta fatt på oppgaven fra midten av juni, og arbeidet vil pågå fram til våren 2016.

Entreprisen omfatter blant annet:

  • Forgraving for spunt, samt fjerning av eksisterende infrastruktur og bygningsrester i grunnen.
  • Ramming av tett spunt for byggegrop. Denne skal kobles sammen med noen spuntarbeider gjort tidligere
  • Uttak av løsmasser.
  • Grunnforsterkning med kalksementstabilisering.
  • Etablering av arbeidsplattform av fiberarmert betong på løsmasser.
  • Avstiving av spunt, hovedsakelig med stag, men også med innvendig avstivning.
  • Etablering av spuntfotdrager.
  • Uttak av berg. Bergmassene skal tas ut ved hjelp av vaiersaging og pigging, i kombinasjon med sømboring. Sprengning tillates ikke. Pigging skal begrenes mest mulig og skal primært benyttes til oppdeling av utsagede bergmasser slik at disse kan transporters bort.
  • Boring av rørledninger til sjø, fra byggegroper / boregroper på land.
  • Bygging av rom for sjøvannsinntak, inkludert etablering av oppdriftsforankring med bergbolter

Stikkord: